Om deze 4 redenen blijven ondernemers bij hun accountant

Uiteindelijk staat de klant centraal. Zij zorgen voor de bestaansrecht van je accountantskantoor. Dit bestaansrecht verlies je, wanneer je niet (meer) voldoet aan de wensen en behoeften van deze klant. Welke wensen en behoeften MKB ondernemers hebben? Lees verder.

DizzyData ging met 5 MKB ondernemers in gesprek over hun behoeften ten aanzien van hun accountant. Hieruit zijn 4 redenen voortgekomen waarom zij bij hun accountant blijven. Ook delen we wanneer zij een overstap zouden overwegen.

1. Brede dienstverlening

De ondernemers verwachten van een accountant of accountantskantoor dat deze breed georiënteerd is. Dat zij naast diensten als, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, BTW aangifte, loonheffingen en jaarrekeningen ook adviesdiensten aanbieden, waaronder:

 • fiscaal advies
 • arbeidsgerelateerd advies
 • advies over subsidies
 • advies over payroll

Zo geven zij de voorkeur aan een kantoor dat accountants, fiscalisten, arbeidsdeskundigen, salarisadministrateurs en subsidie deskundigen direct in huis heeft. Het voordeel van meerdere specialisten onder één dak is dat je direct ruggespraak kan houden. “Stel dat we willen uitbreiden met Wajong personeel. Wat gaat dat ons financieel kosten? (accountant) En hoe gaan we dit juridisch inregelen? (arbeidsdeskundige)”, stelt één van de ondernemers. In zo’n situatie is het wel zo prettig als de arbeidsdeskundige en accountant direct naar elkaar toe kunnen stappen. Hierdoor wordt de klantvraag snel en direct opgelost.

2. Adviseurschap

De ondernemers vinden adviesdienstverlening een must have. Ze zien hun accountant als strategische sparringpartner die hen allround adviseert. Zo verwachten zij advies over:

 • investeringen
 • samenwerkingen
 • groei
 • benchmarking
 • cashflow-management
 • fiscaliteit
 • begrotingen

De ondernemer laat zich graag adviseren over verschillende vraagstukken. Zowel zakelijk als privé: wat als we ons wagenpark willen uitbreiden? Is dat gezien de markt interessant? Is het financieel haalbaar om samenwerkingen aan te gaan met andere bedrijven? Wat kan ik doen om mijn omzet te verhogen? Is een auto van de zaak verstandig of niet? Als ik vandaag beslis om iemand aan te nemen, wat zijn dan de consequenties? Wat als ik een extra pand huur? En wat als mijn zoon het bedrijf over wil nemen?

3. Branchespecifieke kennis

De ondernemers dromen van een accountant die hun branche door en door kent. Zo verwachten zij dat een accountant meehelpt aan de groei van hun bedrijf. Dit kan alleen als de accountant kennis heeft van de branche waarin de ondernemer zit. Een voorbeeld: een transportbedrijf wil investeren in nieuwe vrachtwagens om producten te vervoeren voor de tuinbouwsector. Voordat zij hierin investeren, verwachten zij dat een accountant weet of er groei zit in de sector. Hierdoor kunnen zij meer rendement halen uit de investering, wat direct weer invloed heeft op de groei van hun bedrijf.

Verder brengt branchespecifieke kennis de wereld van accountant en ondernemer dichterbij elkaar. Ze verstaan elkaars vak en bouwen hierdoor een stevige vertrouwensrelatie op. Deze relatie is voor een ondernemer een belangrijke reden om te blijven.

4. Persoonlijke klik

De ondernemers zien de accountant als dé persoon die financieel gezien het hoogst haalbare voor het bedrijf nastreeft. Hiervoor is een persoonlijke klik met de accountant essentieel. Zo geven de ondernemers aan bij voorkeur eens per maand contact te hebben met hun accountant. Deze contactmomenten helpen bij het creëren van een persoonlijke klik.

Wanneer kiezen ze toch voor een overstap?

Kortom, de kans is groot dat een ondernemer bij jou blijft wanneer je hem/haar breed adviseert, je beschikt over branchespecifieke kennis en een persoonlijke klik hebt met de ondernemer. Desondanks komt het toch voor dat ondernemers besluiten verder te kijken. Zo overwegen zij over te stappen bij te hoge kosten, reputatieschade van het kantoor, verkeerde berekeningen en dienstverlening die niet (meer) aansluit bij hun behoeften.

Om te voorkomen dat jouw klant de overstap maakt, blijft het belangrijk te achterhalen waar de behoefte van de klant ligt. Ben je benieuwd welke klantbehoeften moderne ondernemers nog meer hebben ten aanzien van jou, de accountant? Download dan ons e-book: De échte redenen waarom jouw accountants- of administratiekantoor moet veranderen. Download het e-book via onderstaande button.

DOWNLOAD HET E-BOOK