7 competenties voor de MKB accountant als adviseur

Dat het accountancyvak verandert is niets nieuws onder de zon. Dit geldt niet alleen voor de backoffice (automatisering, digitalisering), maar ook voor de frontoffice. Van medewerkers in de frontoffice wordt namelijk steeds meer een adviserende rol verwacht. En dat vraagt ook om andere competenties. In dit blog lees je over welke 7 competenties de MKB accountant als adviseur moet beschikken.

De MKB accountant als adviseur…..heeft projectmanagementvaardigheden

Bij een adviesopdracht, en zeker bij die van grotere omvang, komen verschillende kennisgebieden en disciplines bij elkaar. Men kan niet verwachten dat een accountant over al deze specifieke kennis beschikt en daarom is het niet vreemd dat hij door interne – of externe specialisten wordt ondersteund. Het gaat om een multidisciplinaire aanpak. Om de kwaliteit van de opdracht te waarborgen, en deze binnen de gestelde doelen qua tijd en budget te realiseren, moet de accountant over de nodige projectmanagement vaardigheden beschikken.

De MKB accountant als adviseur…..beschikt over de nodige zelfkennis

Naarmate de adviesopdrachten van grotere omvang worden en een multidisciplinaire aanpak vereisen, wordt ook de mate van zelfkennis van de accountant belangrijker. Welke advieswerkzaamheden kan hij vanuit zijn deskundigheid uitvoeren? En welke vooral niet? De bewustwording van limieten of beperkingen in eigen kennis en kunnen kan niet volledig zelfstandig worden gecreëerd. Opdrachtgevers en met name collega’s kunnen de accountant hierbij helpen.

De MKB accountant als adviseur…..kan omgaan met weerstanden

Het advies van een accountant brengt veranderingen teweeg. En wie verandert, kan rekenen op weerstand. Voor de accountant als adviseur is het relevant weerstanden te herkennen en er goed op te reageren. Hij is in staat verschillende stijlen toe te passen om weerstanden weg te nemen.

De MKB accountant als adviseur…..kan goed luisteren

Het is aan de accountant om te achterhalen wat de klant écht nodig heeft. Luistervaardigheden zijn daarin essentieel. Horen en begrijpen wat de ander zegt, maar ook niet zegt en doorvragen om de vraag achter de vraag te achterhalen. Alleen zo kan hij het advies goed laten aansluiten op de wensen van de klant.

De MKB accountant als adviseur…..is analytisch ingesteld

De accountant krijgt steeds meer data of informatie tot zijn beschikking. Het is daarom van essentieel belang dat hij over analytisch vermogen beschikt om op basis van al deze informatie een helder advies te formuleren. Je ziet snel de kern van een vraagstuk, weet hoofd – en bijzaken van elkaar te scheiden, je kan snel verbanden en relaties leggen.

De MKB accountant als adviseur…..is goed in het onderhouden van relaties

De basis van een goed advies is wederzijds vertrouwen. De klant moet zich uitgenodigd voelen om werk en privé met jou als trusted advisor te delen. Daarom moet de accountant over goede relationele vaardigheden beschikken. Dit houdt in dat hij je positief benadert en respecteert – en oprechte interesse toont.

De MKB accountant als adviseur…..kan zich goed inleven in anderen

Het onderhouden van relaties vereist ook emotionele intelligentie. De accountant moet zich kunnen inleven in de ondernemer ook als persoon. Het helpt je de (persoonlijke) belangen, drijfveren en wensen van een ander te begrijpen. Stel je eens voor wat het met de waarde van het advies voor de ondernemer doet als je deze zaken daarin meeneemt.

Beschik je over deze 7 competenties, dan kan jij een goede adviserende accountant zijn. En dat is wat de ondernemer anno nu verwacht. Een adviserende accountant. Weet je dit niet te realiseren voor jouw klanten, dan heeft jouw kantoor over een aantal jaar geen bestaansrecht meer. In ons e-book: De échte redenen waarom jouw accountantskantoor moet veranderen lees je waarom dit zo is.

LEES MEER