Accountancy nieuwe stijl: De backoffice accountant als adviespartner

De sterk toenemende automatisering en robotisering heeft ervoor gezorgd dat de rol van een backoffice accountant is veranderd. Hoe de moderne backoffice accountant er precies uitziet? Dat ontdek je in dit blog.

Het snel en efficiënt werken zorgt voor een administratie die up-to-date is. Dit stelt de backoffice accountant in staat om gedetailleerde analyses te maken voor de frontoffice. Deze analyses geven inzicht en stuurinformatie aan de ondernemer. Dit zorgt ervoor dat hij/zij nadrukkelijk onderdeel wordt van het adviesproces. Dit vraagt echter om een bepaald type medewerker. In dit blog beschrijven we de taken en competenties van de moderne backoffice accountant als onderdeel van het adviesproces.

De taken van een moderne backoffice accountant

Een goede samenhang tussen techniek, processen en mensen is een must voor een efficiënt ingerichte backoffice. Om structuur te behouden moet duidelijk zijn wat het takenpakket van de moderne backoffice accountant is en waar hij of zij verantwoordelijk voor is.

-Administraties digitaal en geautomatiseerd verwerken

Van oudsher blijft de backoffice accountant verantwoordelijk voor het kwalitatief en kwantitatief verwerken van de financiële administratie, het samenstellen van het jaarwerk en het doen van de fiscale aangifte. Deze taken blijven voor de moderne backoffice accountant onveranderd, maar dan geautomatiseerd en gedigitaliseerd.

-Begeleiden van klanten naar nieuwe software 

Het startpunt van een moderne backoffice accountant is het enthousiasmeren van de ondernemer om facturen en bonnen digitaal aan te leveren. Vervolgens kan hij of zij het administratieve proces automatiseren. Het begeleiden van de klanten in de uitrol naar nieuwe software behoort dan ook tot één van de taken. De moderne backoffice accountant weet immers alle ins- en outs van de software.

-Voorzien in advies en managementrapportage 

De moderne backoffice accountant is verantwoordelijk voor het begeleiden van een ondernemer van A tot Z. Van het verzorgen van de factuurverwerking tot aan het opstellen van rapportages. Doordat hij of zij het administratieve proces heeft gedigitaliseerd en geautomatiseerd kan hij de frontoffice eerder voorzien van advies- en management rapportage. Vervolgens kan de frontoffice met die informatievoorziening een gedegen advies geven. Omdat je de relatiebeheerder attendeert en ondersteunt in zijn of haar advisering is de moderne backoffice accountant echt onderdeel van het adviesproces.

De moderne backoffice accountant is als onderdeel van het proces verantwoordelijk om verbeteringen te signaleren en waar nodig aan te passen. Zo is het aan hem of haar de taak om de geautomatiseerde en gedigitaliseerde processen keer op keer te analyseren, te evalueren en te verbeteren. Zo blijft de efficiëntie van het administratieve proces gewaarborgd.

De competenties van een moderne backoffice accountant

De taken van een moderne backoffice accountant zijn gericht op de procesmatige kant van het werk en ICT. Dat vraagt om een bepaald type medewerker. Hij of zij beschikt over de volgende competenties. Heeft jouw medewerker bepaalde competenties niet? Met training, coaching en kennisdeling is er veel mogelijk.

-Efficiënt kunnen werken en gericht zijn op automatisering

De taak van een moderne backoffice accountant is om het administratieve proces te automatiseren. Hiervoor moet hij/zij wel efficiënt kunnen werken en affiniteit hebben met automatisering.

-Communicatief vaardig en signalerend zijn

De moderne backoffice accountant beschikt daarnaast over goede communicatieve vaardigheden. Hij of zij is in staat om de ondernemer mee te nemen in het digitaliseren en het automatiseren van het administratieve proces. Het is daarom belangrijk dat hij afwijkende zaken in het administratieve proces van de ondernemer kan signaleren, zodat hij/zij daarop bij kan sturen.

-Een analytisch vermogen en prioriteiten kunnen stellen

Voor het opstellen van rapportages heeft de moderne backoffice accountant cijfermatig inzicht en een analytisch vermogen nodig. Zo zijn verbanden, zoals de omzet van het vorige en het nieuwe jaar sneller gemaakt. Omdat hij/zij de verantwoordelijkheid heeft over de administratie van de klant is het belangrijk dat je over parate kennis beschikt. Met accurate kennis over wet- en regelgeving kun je klanten die vragen hebben het beste bedienen.

De moderne backoffice accountant en een efficiënte backoffice

Kortom, Een efficiënte backoffice is het fundament om klanten datagedreven te adviseren. Met de moderne backoffice accountant in huis heb je in ieder geval de eerste stap naar een efficiënte backoffice bereikt. Welke zaken je nog meer op orde moet hebben? Dat ontdek je in ons stappenplan: Van een efficiënte backoffice naar datagedreven adviseren. Download het stappenplan via de button hieronder.

DOWNLOAD HET STAPPENPLAN