Corona heeft noodzaak tot verandering voor accountants blootgelegd! 5 redenen waarom.

De accountant is de accountant niet meer. De afgelopen jaren zien we dat de rol van de accountant aan het veranderen is. Van het afvinken van jaarrekeningen naar realtime inzicht en proactief advies. De coronacrisis brengt met zich mee dat deze veranderingen het afgelopen jaar in een stroomversnelling plaats hebben gevonden. We hebben gemerkt dat in tijden van crisis de (klant)behoefte aan digitaal werken, realtime inzicht en actueel advies sterker is dan ooit!

DizzyData ging in gesprek met een aantal van haar klanten om te horen of zij dit kunnen beamen. Het resultaat is een blog met 5 redenen waarom de coronacrisis de noodzaak van verandering heeft blootgelegd.

1. Corona toont het belang van digitaal werken

Om te beginnen heeft corona ervoor gezorgd dat digitaal thuiswerken de nieuwe norm is geworden. Het wordt niet meer alleen omarmd door de nieuwe generatie ondernemers. Zo wenst zelfs 63% van de accountants ook na het corona tijdperk thuis te blijven werken. Voor accountantskantoren die volledig gedigitaliseerd zijn is dit geen enkel probleem. Documenten worden digitaal aangeleverd, kunnen thuis direct verwerkt worden en een uitdraai van actuele cijfers voor de klant is zo gemaakt. Ook adviesgesprekken worden via teams gevoerd of een ander medium om persoonlijk contact te evenaren. En dat allemaal vanuit huis! Juist door de laagdrempeligheid van het digitaal werken zijn accountants meer in contact met ondernemers dan ooit. Wel zo prettig, die aandacht, zeker in een tijd waarin veel onzekerheid heerst. Stel dat een klant documenten hard copy aanlevert. Dan betekent dat de doorlooptijd van informatievoorziening langer is, dan wanneer er digitaal wordt aangeleverd. En juist in onzekere tijden wil je zo snel mogelijk antwoorden hebben. Het is duidelijk geworden dat ondernemers die digitaal werken een grote streep voor hebben.

2. Corona toont het belang van realtime inzicht

Ondernemers zitten nu al bijna een jaar in onzekerheid en de corona tijd brengt met zich mee dat zij leven van dag tot dag. Korte termijn inzichten blijven belangrijk. Hoe sta ik er financieel voor? Welke belastingen ga ik betalen? Op welke regelingen heb ik nog recht? Hun buffer raakt op, maar met financiële tegemoetkomingen houden ondernemers nog net het hoofd boven water. Voor het aanvragen van regelingen en subsidies is het verplicht om inzicht te geven in actuele cijfers of hier een schatting van te geven. Met een up-to-date administratie heb je direct een uitdraai met een actueel overzicht van cijfers en kun je binnen één dag een regeling treffen. Dit is bij een incomplete boekhouding of een administratie die hard copy wordt aangeleverd anders. Voordat de administratie volledig verwerkt is en je een regeling kan treffen ben je weer een week verder.

Corona was een verrassing. Ook na deze crisis kunnen dingen gebeuren die direct impact hebben op je business. Ook dan is het belangrijk dat een ondernemer met hulp van zijn accountant snel kan schakelen.

3. Corona toont het belang van toekomstgericht advies

Voor accountantskantoren was de coronaperiode hét moment om slagen te maken als het gaat om proactief advies. Verschillende lockdowns hebben ervoor gezorgd dat bepaalde branches hun deuren tijdelijk moe(s)ten sluiten. In deze perioden draaien ondernemers geen omzet, waardoor er niet of nauwelijks mutaties zijn. Dit heeft de accountant de tijd gegeven om op te treden als adviseur, want die behoefte is er volop in onzekere tijden.

Juist in de coronaperiode hebben we gemerkt dat ondernemers minder behoefte hebben aan informatie over aangiftes. Ze willen inzicht in actuele tussentijdse cijfers en aan de hand hiervan in gesprek gaan met hun accountant over scenario-analyses en financiële prognoses, bijvoorbeeld hoe ziet mijn bedrijfssituatie eruit als we wel weer open mogen? Voor nu is het nog onduidelijk hoe lang de coronacrisis nog gaat duren. Wat de ondernemer wel verwacht is dat de accountant in de toekomst ook continue blijft monitoren en heroverwegen, zodat ook lange termijn risico’s inzichtelijk blijven. 

Wanneer je kantoor niet ingericht is op gesprekken over financiële prognoses en scenario-analyses loop je het risico dat uren weglopen, omdat je geen toegevoegde waarde levert die aansluit bij de werkelijke klantbehoefte op dat moment.

4. Corona toont het belang van het verbreden van je dienstverlening

Van de accountant werd al steeds meer verwacht. Hij is een co-driver van de ondernemer. Zeker voor de MKB accountant geldt dat hij in steeds meer bedrijfsdisciplines betrokken wordt. Tijdens de corona tijd is dat nog eens extra duidelijk geworden. Corona heeft niet alleen invloed op het financiële gedeelte, maar ook op de onderneming in de breedste zin van het woord. Zo waren er het afgelopen jaar veel vraagstukken over ontheffing, NOW regeling, werktijdverkorting. Bij het ene kantoor heeft de fiscalist vergelijkbare vraagstukken opgepakt. Weer een ander kantoor heeft de arbeidsjurist gevraagd om mee te kijken. Met alleen administratieve dienstverlening red je het niet in een crisistijd. De ondernemer wil ook in dergelijke situaties gestuurd worden, bijvoorbeeld wat moet ik doen als ik wel weer open mag? Het is dan ook van belang dat je de samenwerking opzoekt of dergelijke kennis in huis neemt om de ondernemer hierop te sturen.

5. Corona toont het belang van wendbaarheid

Aanpassingsvermogen is één van de grootste succesfactoren van bedrijven. We hebben gemerkt dat accountantskantoren die wendbaar en flexibel zijn (door automatisering en digitalisering) het snelst kunnen anticiperen bij een verandering. Natuurlijk hebben we tot vandaag de dag te maken met een uitzonderlijke situatie. Maar klantbehoeften blijven, door allerlei ontwikkelingen, veranderen. Of het nu wel of geen coronacrisis is. En wie het snelst kan anticiperen op veranderingen, die is de winnaar van nu en in de toekomst.

Meer weten over de noodzaak van verandering voor accountants? In tijden buiten de coronacrisis? Lees dan ons e-book:

DOWNLOAD HET E-BOOK