5 tips voor acccountants om medewerkers mee te krijgen in de transitie naar een toekomstgericht kantoor

Accountants investeren massaal in ICT om een toekomstbestendig kantoor neer te zetten. En nieuwe ICT vraagt ook om een nieuwe werkwijze. Een werkwijze waar niet iedere medewerker voor openstaat. Toch zijn veranderingen pas echt succesvol als medewerkers de nieuwe werkwijze en systemen omarmen. Deze 5 tips gaan jou helpen om medewerkers mee te krijgen in de transitie naar een toekomstgericht accountantskantoor.

Tip 1: Een visie voor de toekomst

Als je start met een verandertraject door invulling van nieuwe ICT is het belangrijk dat medewerkers weten ´waarom´ je verandert. Blijkbaar is er een bepaalde noodzaak om te veranderen. En het weten waarom (de ´why´) je iets doet, geeft richting en houvast aan het veranderproces. Medewerkers blijven zo gemotiveerd om door te zetten als een proces anders verloopt dan verwacht. Dus zet een kantoorvisie neer die niet alleen aangeeft wat bereikt moet worden, maar vooral ook waarom. En hoe groter de binding is met jullie kantoorvisie, des te groter de kans dat je medewerkers overtuigt om deel te nemen aan het veranderproces.

Een visie is pas compleet als je een antwoord kan geven op het waarom, wat en hoe. Een voorbeeld. Waarom investeren we in ICT? Wat willen we daarmee bereiken? En hoe gaan we dat doen?

Tip 2: Creëer draagvlak

Maak een toekomstgerichte visie ook werkelijkheid. Dat doe je door draagvlak te creëren. Betrek medewerkers bij de invulling van het uiteindelijke doel. Stel vragen als:

 • Hoe denken jullie dat we onze visie kunnen bereiken?
 • Wat heb jij hiervoor nodig?
 • Door medewerkers te vragen naar ideeën en ze mee te nemen in de mogelijkheden en afwegingen, ontstaat enthousiasme, betrokkenheid en openheid. Daarnaast beschikken medewerkers over kennis en werkervaring over de ´oude´ manier van werken. Het zou zonde zijn om nuttige voorstellen van ervaringsdeskundigen te missen. En door rekening te houden met ideeën van medewerkers, wordt het succes van de verandering een team aangelegenheid. Een actieve bijdrage aan het traject geeft de medewerker uiteindelijk veel meer voldoening.

  Onze partner Martin, van Kibo Accountants creëerde draagvlak bij zijn medewerkers door onder andere de volgende vraag te stellen: ´Hoe kunnen we samen de doelen van de ondernemer bereiken?´

  Tip 3: Het belang van KPI’s

  Vertaal de ideeën van medewerkers naar vaste KPI´s (kritische prestatie indicatoren). Medewerkers willen ervaren wat een verandering oplevert. En met vaste KPI´s kun je perfect meten in hoeverre doelstellingen worden behaald. Je kunt samen de nieuwe werkwijze analyseren, evalueren en daar waar nodig verbeteren. Betrek medewerkers wel actief bij het formuleren van de KPI´s. Zo creëer je commitment en een gezamenlijk doel.

  Tip 4: Vier successen

  Door successen van medewerkers te vieren, besteed je aandacht aan de persoonlijke inbreng van alle medewerkers. Halen medewerkers team doelstellingen? Vier dit met elkaar. Dit vergroot het positieve gevoel wat overblijft na de verandering. Het effect is dat medewerkers de visie van het kantoor steeds meer blijven nastreven. Zo blijf jij weer als kantoor groeien.

  Tip 5: Open cultuur

  Neem je medewerkers mee door een open cultuur te hanteren. Een open cultuur is belangrijk om het maximale uit medewerkers te halen. Niet iedere medewerker komt met nieuwe voorstellen of zal direct opstaan om dingen te ondernemen. Zorg dan ook dat iedere medewerker aan het woord komt. Een open cultuur houdt ook in dat medewerkers mogen falen en dat je gezamenlijk op zoek gaat naar een oplossing. Als medewerkers nadenken over een probleem of zich uitspreken over hun voorkeuren, ontstaat verantwoordelijkheidsgevoel, betrokkenheid en eigenaarschap.

  Kortom, Het is mooi om te zien dat accountants massaal investeren in ICT. Dit is namelijk onvermijdelijk als het gaat om het toekomstige succes van het kantoor. Verander je niet? Dan is de kans aanwezig dat jouw kantoor in de toekomst geen bestaansrecht meer heeft. In ons e-book: Is jouw accountantskantoor klaar voor de toekomst? lees je wat jouw kantoor nodig heeft om dé winnaar te zijn van de toekomst!

  DOWNLOAD HET E-BOOK