Over deze kennis beschikt de MKB accountant als adviseur

Het MKB heeft een steeds grotere behoefte aan een accountant als betrouwbare partner en financieel adviseur. Uit een onderzoek van het MKB financiering platform “October”, onder 1000 ondernemers, blijkt dat maar liefst de helft van de ondervraagden de accountant om advies vraagt. Echter, zo blijkt uit hetzelfde onderzoek, vindt 35% van de ondernemers dat de accountant niet de juiste kennis heeft om financieel advies te geven. Maar welke kennis wordt er dan van jou, als accountant, verwacht? We sommen het hieronder kort voor je op:

Beroepskennis

Ten eerste wordt er van de MKB accountant een brede vakinhoudelijke kennis verwacht. Kennis van strategie en leiderschap, fiscaliteit en recht, automatisering, maar ook specifiekere kennis op het gebied van bijvoorbeeld financieringen.

Branchekennis

De adviserende MKB accountant is ook op de hoogte van specifieke kenmerken van de branche waarin de klant actief is. Denk hierbij aan cultuurkenmerken, specifieke regelgeving, regelingen en gebruiken.

Kennis van de complexiteit van organisaties

De complexiteit van een opdracht is vaak afhankelijk van de grootte van de organisatie en de levensfase waarin de organisatie zich bevindt. Elke fase stelt de ondernemer bloot aan nieuwe uitdagingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Het is daarom belangrijk dat de accountant deze situaties herkent en kennis heeft van disciplines zoals bedrijfsopvolging.

Kennis van modellen en technieken

Het adviesproces kent verschillende facetten waarin modellen en technieken ondersteuning bieden. Denk aan het toetsen, het verwerken van de input (bijvoorbeeld data) van de klant en het presenteren van het eindresultaat. Kennis van technieken als data-analytics of modellen en rapportages zoals bijvoorbeeld the balanced score card helpen hem daarbij.

Kennis maar ook competenties

Het vraagt nogal wat van de mkb-accountant om al deze kennis in bezit te hebben. Training, opleiding, ervaring en zelfreflectie. Gelukkig stelt onderzoek van het Nemacc dat het niet ongebruikelijk is om ondersteund te worden door een team van specialisten of de deskundigheid in te huren. Die multidisciplinaire aanpak vraagt wel wat van de competenties en vaardigheden van de accountant. Denk aan projectmanagementvaardigheden om de kwaliteit van het eindresultaat als geheel te waarborgen. Aansluitend op het ontwikkelen en vergaren van kennis wordt er daarom ook wat van de competenties van de accountant gevraagd. Welke competenties dat zijn? Je leest het in de blog: 7 competenties voor de MKB accountant als adviseur

Wat de ondernemer nog meer van de accountant verwacht

Wil je meer weten over wat de ondernemer van zijn accountant verwacht? Dat lees je in ons e-book: “De échte redenen waarom jouw kantoor moet veranderen”.

DOWNLOAD HET E-BOOK