De accountant van 2025 werkt met vaste prijsmodellen

In het e-book: De Accountant van 2025 lees je dat klanten steeds kritischer worden en meer willen voor dezelfde prijs. Om te overleven moet de accountant een goed en zelfs nieuw verdienmodel ontwikkelen i.p.v het uurtje-factuurtje principe. Waarom uurtje-factuurtje achterhaald is en wat een goed alternatief is? Dat lees je hier.

Uurtje-factuurtje is achterhaald

Het uurtje-factuurtje model is achterhaald. Dit model wordt alleen aangeraden voor beroepen waarbij het té moeilijk is voor de consument om het werk zelf uit te voeren. En de administratie voeren, dat kan de ondernemer ook zelf, toch? Alleen besteed de ondernemer zijn tijd liever aan ander werk. Maar naast het uitbesteden van het administratieve werk wil de ondernemer meer. Ze willen de beste dienstverlening en geadviseerd worden. Het uurtje-factuurtje model weerhoudt de ondernemer om advies in te winnen. Dit vanwege het probleem dat de meter gaat lopen en elk uur wordt doorberekend. En niet alleen dat. Ook voor een accountantskantoor is het uurtje-factuurtje model niet meer interessant. AccountancyVanmorgen legt dit mooi uit in een eerder blog. Zij beschrijven het uurtje-factuurtje model als volgt:

Marge = Aantal Uren x Uurtarief – kosten.

Uitleg van het model: De consument en dus ook ondernemers hebben hogere verwachtingen. Zij willen meer voor dezelfde prijs. Met meer wordt toekomstgericht advies bedoeld. Advisering waardoor de accountant een ondernemer meer toegevoegde waarde brengt vanuit bedrijfseconomisch perspectief. Voor goede adviezen zijn twee pijlers belangrijk. 1. Een up-to-date administratie, zodat je ontdekt hoe het bedrijf er financieel voor staat. 2. De inzet van technologie, waardoor de administratie snel en efficiënt verwerkt wordt en er meer tijd vrijkomt voor advieswerk. Werk je nog vanuit het uurtje-factuurtje principe? Dan betekent dit dat het aantal uren minder declarabel zijn door hogere efficiëntie als gevolg van digitalisering. Dat betekent ook dat het uurtarief lager wordt door prijstransparantie. En dat de kosten hoger worden door investeringen in digitale technologieën. Uurtje-factuurtje levert je daardoor een stuk minder marge op. Maar wat is dan een goed alternatief?

Een goed alternatief

Een goed alternatief is het Value-Based pricing principe. Dit is een benadering waarin de gepercipieerde waarde van een product leidend is bij het stellen van de prijs. Anders gezegd: Het maximale bedrag dat een klant bereid is te betalen, voor een dienst, voordat het werk aanvangt. De prijzen die je stelt kunnen dus heel verschillend zijn per dienst. Bijvoorbeeld toekomstgericht adviseren heeft voor de ene klant een hogere waarde, dan voor een andere klant. De prijs per dienst is dus gebaseerd op de waarde van de klant.

Voordelen van Value Based Pricing

Maar waarom is Value Based Pricing een goed alternatief? 3 voordelen op een rij:

1. Een hogere winst: Door je prijs te baseren op de hoogste waarde die een ondernemer toekent, maximaliseer je je prijs. De prijs kan natuurlijk verschillen per klant. De een wil meer betalen voor toekomstgericht advies, dan een andere klant.

2. Je leert het speelveld beter kennen en begrijpen. Value-based pricing vergt veel onderzoek om de juiste prijzen te bepalen. Hierdoor krijg je meer inzicht in je doelgroep, je concurrenten en de markt.

3. Value-based pricing houdt rekening met meerdere factoren die relevant zijn bij het bepalen van een prijs voor een dienst. Hierdoor kun je je makkelijker onderscheiden op de markt en sluit je de concurrent buiten.

Vaste prijsmodellen

Heb je eenmaal de value bepaald, dan kan je je eigen dienstenpakket ontwikkelen. Dit heeft DizzyData klant Marcel Spoelstra, eigenaar Spoelstra Accountancy ook gedaan. Hij hanteert 3 Value Based dienstenpakketten:

-Pakket brons: Het klassieke accountantswerk, zoals het verrichten van jaarrekeningen en jaaraangiften. Brons is het vertrekpunt om iemand te upgraden naar zilver.

-Pakket zilver: In dit pakket zit aanvullende dienstverlening, zoals tussentijdse cijfers en prestatiemeting.

-Pakket goud: Het geven van toekomstgericht advies.

Elk van deze pakketen is anders opgebouwd en de prijs van het pakket verschilt per klant. Zoals Marcel zegt: ‘Iedere klant heeft weer een ander bedrag te besteden. Het is dan ook niet slim om de prijs voor klanten direct zichtbaar te maken. Dit geeft je nog de ruimte om te onderhandelen over de prijs.’ Ondernemers zijn er in alle soorten en maten. Met verschillende pakketten kan je ze beter gepersonaliseerde diensten aanleveren. Vanaf dat moment factureer je op basis van de meerwaarde die je jouw klanten biedt. En niet meer op basis van de uren die je gewerkt hebt.

Doordat klanten kritischer zijn en meer willen voor dezelfde prijs, verandert ook de rol van de accountant. In dit blog hebben we benoemd dat de accountant van 2025 in ieder geval met vaste prijsmodellen werkt. Hoe zijn rol er verder uitziet? Dat lees je in ons e-book: De accountant van 2025: Deze trends en ontwikkelingen schudden het accountancyvak op. Download het e-book via de button hieronder.

DOWNLOAD HET E-BOOK