3 praktische tips voor accountants om morgen nog te starten met de transitie naar proactief advies.

Zoals de ING stelt in een thema-update accountancy: de vraag naar adviesdiensten trekt in 2021 weer aan! Tijd dus voor de transitie naar proactief advies. Maar hoe? We delen in dit blog 3 praktische tips met je om zelf en morgen nog te starten met de transitie van jouw kantoor.

Tip 1: Ondersteun je medewerkers met software

Een belangrijk onderdeel van het adviestraject is het verzamelen en analyseren van gegevens. Denk aan het samenstellen van de jaarrekening, het voeren van administraties en het opstellen van tussentijdse rapportages. Om het advies uit te kunnen voeren is deze informatie – vaak nog de reguliere dienstverlening van de accountant – nodig. Actuele cijfers en rapportages bieden de accountant aanleiding om op basis van bepaalde ontwikkelingen met de ondernemer in gesprek te gaan en samen  op deze ontwikkelingen te sturen.  Kortom, de MKB accountant als adviseur moet kunnen vertrouwen op de informatie en realtime inzicht hebben in de financiële huishouding van de onderneming.
Verschillende softwarepakketten kunnen de accountant faciliteren in het geven van advies. Zo zorgt scan-en-herken ervoor dat jouw financiële administratie op orde is en helpen visueel aantrekkelijke tussentijdse rapportages (dashboards) jou en de ondernemer bepaalde ontwikkelingen sneller te signaleren en daarop te acteren. Technologische ontwikkelingen maken zulke pakketten steeds laagdrempeliger. Zodanig dat je er morgen al mee aan de slag kan!

Tip 2: Stimuleer kennisdeling

Voor adviesopdrachten is vaak echter ook (niet-financiële) informatie nodig. Onderzoek van het NEMACC naar de MKB accountant als adviseur omschrijft verschillende (niet-financiële) kennisgebieden die van invloed zijn op de kwaliteit van het advies. Denk bijvoorbeeld aan vakinhoudelijke kennis (Fiscaal, Financiering en IT), branchekennis en kennis van modellen en technieken. Vaak is deze kennis gewoon binnen handbereik, via het web, via collega’s of partners. Schakel deze bronnen in om de kennis van je collega’s te verrijken. Vraag IT eens een presentatie te geven en kennis te delen over bepaalde systemen, vraag een specifieke collega zich in te lezen in een bepaalde branche en laat hem een presentatie geven of zoek en zet een partner in om kennis met betrekking tot financieringen intern te delen.

Tip 3: Bied ruimte voor face-2-face klantcontact

Tot slot is het voor het advies van belang om kennis te hebben van de opdrachtgever (persoonlijk) en zijn bedrijf (processen). Kennis die je opdoet door met de ondernemer, het liefst op locatie, in gesprek te gaan. Verschillende gespreksvaardigheden helpen de ondernemer de juiste informatie – zoals waar de ondernemer wakker van ligt – naar boven te halen. Communicatieve vaardigheden, inlevingsvermogen, luistervaardigheden, relationele vaardigheden enzovoort. Vaardigheden die je ontwikkelt met training maar vooral door te doen. Stuur je collega’s daarom eens (non facturabel) de deur uit om met klanten in gesprek te gaan. Laat hen hun bevindingen delen en kijk gezamenlijk naar de cases. Je zult zien dat men in de loop van tijd met bakken vol advieswerk terugkomt omdat je de klant veel beter kent. Je bent een trusted advisor.

Weet je de transitie naar proactief advies niet te maken? Dan heb je, als traditioneel kantoor, over een aantal jaar geen bestaansrecht meer. In ons  e-book: De échte redenen waarom jouw accountantskantoor moet veranderen. Lees je waarom dit zo is.

DOWNLOAD HET E-BOOK