Dit verwachten moderne ondernemers van hun accountant. Maak jij deze verwachtingen al waar?

De oude garde ondernemers kabbelt wel voort, maar de nieuwe generatie heeft simpelweg andere verwachtingen en behoeften. Beweeg je niet mee? Dan zal dat langzaam leiden tot een leegloop van je kantoor. Lees hier welke drie verwachtingen moderne ondernemers hebben ten aanzien van hun accountant.

Dienstverlening op maat. 

Klantbehoeften veranderen altijd. De ondernemer past niet meer in een hokje met vaste kenmerken. Jouw klant verwacht een flexibele organisatie die maatwerk levert. Een persoonlijke ervaring. Het liefst via een digitaal platform waarop hij inlogt en de cijfers inzichtelijk heeft die voor hem relevant zijn en die passen bij zijn behoeften en/of doelen. Ook waarderen ondernemers het als hun accountant dicht bij hun belevingswereld staan. Zo zien we dat een ondernemer die een flink deel van zijn administratie neerlegt bij zijn accountant met andere vragen komt, dan een ondernemer die alles naar zich toetrekt.

‘Ik verwacht van een accountant dat hij betrokken is, dat hij weet wat er speelt, up-to-date is en op de hoogte is van onze persoonlijke doelstellingen.’

Er zijn ook ondernemers die méér verwachten van hun accountant, dan alleen de gangbare werkzaamheden, zoals BTW, IB, VPB/LB en de jaarrekening. Zij willen een accountant die hen proactief adviseert of proactief meedenkt over de organisatiestrategie. Deze adviezen helpt hen om hun bedrijf verder te optimaliseren. Met deze adviezen kan de ondernemer direct aan de slag. Bijvoorbeeld in de vorm van een sector benchmark, die inzichtelijk maakt welke brutomarge bij een bepaald segment hoort.

‘Ik denk dat ik voor veel ondernemers spreek als ik zeg dat de accountant - idealiter- iemand is die met een schuin oog meekijkt en proactief adviseert.’

Realtime inzicht.

Snelheid en gemak worden steeds belangrijker. De ondernemer is steeds meer bezig met het monitoren, kort cyclisch sturen en verbeteren op basis van cijfers om gestelde doelen te behalen, mits de administratie up-to-date is. Realtime inzicht in cijfers via verschillende apparaten, zoals dashboards helpt hem hierbij. Met deze actuele gegevens kan een ondernemer proactief sturing geven aan zijn onderneming in plaats van achteraf constateren of zaken wel of niet goed zijn gegaan.

‘Een accountant moet mee kunnen gaan met het tempo van de ondernemer. Als ik vandaag beslis om iemand aan te nemen, dan wil ik wel weten wat de consequenties zijn.’

Heldere en transparante dienstverlening. 

Voorheen boden accountants hun dienstverlening voornamelijk op basis van het uurtje-factuurtje model aan. Klanten betaalde de rekening toch wel want ze hadden immers geen idee wat een dienst zou moeten kosten. Die tijd is voorbij. De klant wil weten welk werk er verzet wordt en tegen welke prijs. We zien daarom ook steeds vaker vaste tarieven (abonnementen) in accountancy.

‘Een vast bedrag per maand is een prettige methode. Het geeft duidelijkheid en verlaagt de drempel. Het is dan niet zo dat je ergens contact voor opneemt en de teller gaat dan lopen.’

Je kan pas aan deze drie verwachtingen voldoen als de backoffice van jouw kantoor op orde is. Ten eerste werk je met een efficiënte backoffice sneller, waardoor je meer tijd overhoudt om de klant te adviseren. Ook zijn de cijfers up-to-date, zodat er kort cyclisch gestuurd kan worden. Wil je weten hoe jij de backoffice van jouw kantoor op orde brengt? Download dan ons stappenplan: van een efficiënte backoffice naar datagedreven adviseren.

DOWNLOAD HET STAPPENPLAN