Corona legt noodzaak tot verandering voor accountants bloot! 5 redenen waarom.

De accountant is de accountant niet meer. De afgelopen jaren zien we dat de rol van de accountant aan het veranderen is. Van het afvinken van jaarrekeningen naar realtime inzicht en proactief advies. De coronacrisis brengt met zich mee dat de veranderingen in een stroomversnelling plaatsvinden. De (klant)behoefte aan digitaal werken, realtime inzicht en toekomstgericht advies is sterker dan ooit!

DizzyData ging in gesprek met een aantal van haar klanten om te horen of zij dit kunnen beamen. Het resultaat is een blog met 5 redenen waarom de coronacrisis de noodzaak van verandering blootlegt.

1. Corona toont het belang van digitaal werken

Om te beginnen heeft corona ervoor gezorgd dat digitaal werken de nieuwe norm is geworden. Het wordt niet meer alleen omarmd door de nieuwe generatie ondernemers. Daarnaast moeten we vanwege de intelligente lockdown zoveel mogelijk thuis werken. Voor accountantskantoren die volledig gedigitaliseerd zijn is dit geen enkel probleem. Documenten worden digitaal aangeleverd, kunnen direct verwerkt worden en een uitdraai van actuele cijfers is zo gemaakt. Ook adviesgesprekken worden via teams gevoerd of een ander medium om persoonlijk contact te evenaren. En dat allemaal vanuit huis! Juist door de laagdrempeligheid van het digitaal werken zijn accountants meer in contact met ondernemers dan ooit. Wel zo prettig, die aandacht, zeker in een tijd waarin veel onzekerheid heerst.

Stel je voor dat documenten nog hard copy aangeleverd worden. Het werkproces op kantoren moet dan juist voor die cliënten worden aangepast. Documenten worden 24 uur lang opgeslagen in een afgesloten ruimte vanwege angst voor het virus. Dit betekent dat de doorlooptijd van informatievoorziening minimaal 24 uur langer is, dan wanneer er digitaal wordt aangeleverd. En juist in onzekere tijden wil je zo snel mogelijk antwoorden hebben. Het is duidelijk dat ondernemers die digitaal werken een grote streep voor hebben.

2. Corona toon het belang van realtime inzicht

De onzekerheid die de corona tijd met zich meebrengt doet de ondernemers leven van dag tot dag. Korte termijn vragen spelen op. Welke belasting ga ik niet betalen? Hoe sta ik er financieel voor? Ondernemers willen weten wat de impact is van de huidige omstandigheden en op welke regelingen zij recht hebben. Ze zijn vooral bezig met het minimaliseren van korte termijn risico´s. Voor het aanvragen van regelingen en subsidies is het verplicht om inzicht te geven in actuele cijfers of hier een schatting van te geven. Met een up-to-date administratie heb je direct een uitdraai met een actueel overzicht van cijfers en kun je binnen één dag een regeling treffen. Dit is bij een incomplete boekhouding of een administratie die hard copy wordt aangeleverd anders. Voordat de administratie volledig verwerkt is en je een regeling kan treffen ben je een week verder.

Maar ook buiten de coronacrisis kunnen er dingen gebeuren die direct impact hebben op je business. Ook dan is het belangrijk dat een ondernemer met hulp van zijn accountant snel kan schakelen.

3. Corona toont het belang van toekomstgericht advies

Voor accountantskantoren is het nu hét moment om slagen te maken als het gaat om proactief advies. De intelligente lockdown heeft ervoor gezorgd dat in bepaalde branches deuren tijdelijk gesloten zijn. Deze ondernemers draaien geen omzet, waardoor er niet of nauwelijks mutaties zijn. Dit geeft de accountant tijd om op te treden als adviseur, want die behoefte is er volop. 

Juist nu hebben ondernemers minder behoefte aan informatie over aangiftes. Ze willen inzicht in actuele tussentijdse cijfers en aan de hand hiervan in gesprek gaan met hun accountant over scenario-analyses en financiële prognoses. Het is onduidelijk hoe lang deze periode gaat duren. De ondernemer verwacht dat de accountant in de toekomst dan ook continu blijft monitoren en heroverwegen, zodat ook lange termijn risico´s inzichtelijk worden.

Wanneer je kantoor niet ingericht is op gesprekken over financiële prognoses en scenario-analyses loop je het risico dat uren weglopen, omdat je geen toegevoegde waarde levert die aansluit bij de werkelijke klantbehoefte.

4. Corona toont het belang van het verbreden van je dienstverlening

Van de accountant werd al steeds meer verwacht. Hij is een co-driver van de ondernemer. Zeker voor de MKB accountant geldt dat hij in steeds meer bedrijfsdisciplines betrokken wordt. Tijdens deze crisis wordt dat nog maar eens extra duidelijk. Corona heeft niet alleen invloed op het financiële gedeelte, maar ook op de onderneming in de breedste zin van het woord. Zo zijn er vraagstukken over ontheffing, NOW regeling, werktijdverkorting. Bij het ene kantoor pakt de fiscalist vergelijkbare vraagstukken op. Weer een ander kantoor vraagt de arbeidsjurist om mee te kijken. Met alleen administratieve dienstverlening red je het nu niet. Het is dan ook van belang dat je de samenwerking opzoekt of dergelijke dienstverlening in huis neemt.

5. Corona toont het belang van wendbaarheid

Aanpassingsvermogen is één van de grootste succesfactoren van bedrijven. De accountantskantoren die wendbaar en flexibel zijn (door automatisering en digitalisering) kunnen het snelste anticiperen op verandering. Natuurlijk hebben we hier te maken met een uitzonderlijke situatie. Maar klantbehoeften blijven, door allerlei ontwikkelingen, veranderen. Of het nu wel of geen coronacrisis is. En wie het snelst kan anticiperen op veranderingen, die is de winnaar van nu en in de toekomst.  

Meer weten over de noodzaak van verandering voor accountants? In tijden buiten de coronacrisis? Lees dan ons e-book: De échte redenen waarom jouw accountantskantoor moet veranderen.

Download het ebook