Met de inboekafdeling als fundament laten we ondernemers excelleren.

Case van VRB Accountants & Belasting adviseurs

De ondernemer laten excelleren

VRB gelooft in de onlosmakelijke combinatie van automatisering en advies. Wat VRB betreft zijn het zaken die elkaar niet uitsluiten, maar twee kanten van dezelfde medaille. Door het goed automatiseren van bepaalde werkzaamheden in de backoffice heb je meer tijd over om in contact te staan met de klant. Het is dus niet of – of maar en – en.

De ondernemer laten excelleren

“De letter A staat in het wapen van VRB en dat betekent letterlijk en figuurlijk dat wij ‘Automatisering’ en ‘Advies’ hoog in het vaandel hebben staan”, vertelt Pim van Rijswijk, eigenaar van accountants- en advieskantoor VRB. “De komende tijd zetten we hier steeds meer op in. Aan de achterkant automatiseren we wat er te automatiseren valt, zodat we aan de voorkant de ondernemers kunnen laten excelleren. Zo gaan we dit jaar starten met het VRB Excelleer Programma, waarbij we een één-op-één coachingstraject bieden voor ondernemers om hun gestelde doelen te bereiken. Dit doen we aan de hand van actuele cijfers uit de boekhouding.”

“Aan de achterkant automatiseren we wat er te automatiseren valt, zodat we aan de voorkant de ondernemers kunnen laten excelleren.”

Met de inboekafdeling als fundament

De backoffice, ook wel de inboekafdeling, vormt daarmee het fundament voor de dienstverlening van VRB. Pim zegt daarover: “Het inboekteam is belangrijk omdat het in feite het hart is van de hele boekhoudafdeling. Daar komen de mutaties binnen, zij moeten het werk doen. En als dat op een automatische en hele efficiënte manier gebeurt, dan heeft de rest van het bedrijf daar heel veel profijt van. Zo ontlasten we natuurlijk niet alleen de collega’s binnen VRB maar ook de klanten. VRB kan met behulp van robotic accounting, met diensten als DizzyData, de gehele boekhouding en administratie van de klant overnemen tegen een scherp tarief en hem daarmee volledig ontzorgen.”

Output vertalen naar input

De output van de inboekafdeling vormt de input voor de communicatie richting de klanten. “VRB heeft drie manieren waarop zij communiceert met haar klanten”, geeft Pim aan. “Ten eerste een klantportaal waarin de klant alles terugvindt wat VRB voor de klant heeft gedaan. Van jaarrekening tot belastingaangifte. Ten tweede een dashboard waarmee de klant 24/7 toegang heeft tot actuele cijfers. Op basis daarvan nemen wij iedere BTW-maand telefonisch contact op met al onze klanten om de voortgang door te nemen. En ‘last but not least’ vindt er ieder jaar een gesprek met de klant plaats waarin we niet alleen naar de cijfers van afgelopen jaar kijken, maar vooral spreken over zijn ideeën voor de toekomst.

Verder bouwen op de cijfers

Pim: “Zoals gezegd zijn automatisering en advies twee kanten van dezelfde medaille en kan het één niet zonder het ander. Juist doordat VRB haar inboekwerkzaamheden goed heeft geautomatiseerd is er tijd, ruimte en inzicht om écht te adviseren. Dat doen we bijvoorbeeld tijdens een jaargesprek dat we hebben met iedere klant, maar ook met het VRB Excelleer Programma waar we met de klant een één-op-één 1 traject ingaan om doelen vast te stellen en hiernaar toe werken. Hiervoor gebruiken we de cijfers in de boekhouding als basis.

“Zoals gezegd zijn automatisering en advies twee kanten van dezelfde medaille en kan het één niet zonder het ander.”

“Je zou deze cijfers dus wel als de fundering kunnen zien waarop het huis gebouwd gaat worden. De fundering moet kloppen en over het huis en de inrichting gaan we dan samen nadenken”, sluit Pim af. Net als Pim kun je ondernemers laten excelleren door een geautomatiseerde en efficiënt ingerichte backoffice. Wil je weten hoe je een efficiënte backoffice creëert? Download ons e-book: De ultieme gids voor accountants: stap voor stap naar een efficiënte backoffice

Ultieme gids voor accountants

Stap voor stap naar een efficiënte backoffice

Download